Pojištění záruky pro případ úpadku

Naše cestovní kancelář vlastní Koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře č. 380601- 29003-02 a má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1710190015 s Generali Pojišťovnou a.s. dle zákona 159/1999 Sb. na pojištění záruky pro případ úpadku.

Certifikát ke stažení

Cestovní kancelář STEFANNY s.r.o.  uzavřela povinné smluvní pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi přihlášenému na zájezd ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,

nebo

• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Současně s těmito VOP předává CK zákazníkovi potvrzení pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události (doklad o pojištění si vezměte s sebou na cestu). V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava   z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

 

Cestovní pojištění

Generali


Allianz

Zasílání speciálních
nabídek a akcí

Vyhledejte si svou dovolenou

 

Dále nabízíme

AČCKA ECTAA Travel service Airport Ostrava Generali pojišťovna